Spring naar inhoud

Pijler 3: Mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 zijn onderstaande doelstellingen geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 wil de gemeente een voorbeeld zijn op gebied van duurzame mobiliteit. Het volledige wagenpark van de gemeente Tynaarlo is fossielvrij in 2030.

 • Het terugdringen van uitstoot bij vervoer door het stimuleren van openbaar vervoer, fietsen en gedeeld vervoer.

 • Het terugdringen van uitstoot bij vervoer richting de steden Assen en Groningen door de inzet op transferia, doorfietsroutes en alternatieven voor de auto.

Waar staan we?

CO2-uitstoot gemeentelijk wagenpark

 • Er wordt momenteel een aanpak ontwikkeld gericht op het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark. In deze aanpak is inzichtelijk gemaakt wat de huidige uitstoot is door het gemeentelijk wagenpark en met welke maatregelen de uitstoot door het wagenpark wordt gereduceerd. Zodra de aanpak definitief is, worden de uitkomsten verwerkt in deze monitor. 

CO2-uitstoot mobiliteit

 • In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit in de gemeente Tynaarlo 70,6 kton. Er zijn nog geen cijfers voor 2020 beschikbaar. 
 • Door een daling van het totale brandstoffengebruik in de mobiliteit in de periode 2010 t/m 2019 en een groeiend aandeel van hernieuwbare bronnen, is het gebruik van fossiele energiebronnen in de mobiliteit afgenomen. De vermindering van het gebruik van fossiele energiedragers heeft geleid tot een dalende CO2-uitstoot.
 • Sinds 2010 is de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit met 6% afgenomen. Opvallend is dat het totale brandstofgebruik in de mobiliteit in de periode 2015 t/m 2019 is gestegen. Door een groeiend aandeel van hernieuwbare bronnen is de CO2-uitstoot in deze periode wel gedaald. 
 • Wegverkeer heeft veruit het grootste aandeel in de CO2-uitstoot in de mobiliteit (87% in 2019). Circa de helft van deze uitstoot vindt plaats op de snelweg A28.
 • Figuur 15 toont de ontwikkeling van de CO2-uitstoot als gevolg van het brandstofverbruik in de mobiliteit in de gemeente Tynaarlo.

Figuur 15: Ontwikkeling CO2-uitstoot a.g.v. brandstofgebruik mobiliteit

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Wegverkeer (A28) Wegverkeer (overige wegen) Overige modaliteiten
2010 34,8 31,5 8,7
2011 34,6 31,2 9,1
2012 34,1 30,9 8,7
2013 33,3 30,2 8,8
2014 32,9 29,9 9,2
2015 32,9 30,3 9,0
2016 33,0 30,1 8,7
2017 32,5 29,5 8,7
2018 31,9 29,6 9,2
2019 31,7 29,6 9,3

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Lopende en geplande projecten

 • Verduurzaming eigen wagenpark: De gemeente Tynaarlo ontwikkelt een aanpak gericht op het verduurzamen van het eigen wagenpark.
 • Regionaal mobiliteitsplan Drenthe: De gemeente Tynaarlo ontwikkelt samen met de provincie en andere Drentse gemeenten een Regionaal mobiliteitsplan Drenthe. Dit plan fungeert als kader voor de regio om met een integrale aanpak de mobiliteit te verduurzamen. In het plan wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen, zoals duurzame grond- weg- en waterbouw, elektrisch vervoer, laad- en tankinfrastructuur, duurzaam mobiliteitsgedrag en zero-emissie zones en/of privileges. 
 • Laadvisie: Onderdeel van het Regionaal mobiliteitsplan Drenthe is het opstellen van een laadvisie. Dit doen we ook als Drentse gemeenten gezamenlijk met behulp van een externe partij. In de visie wordt ook het plaatsingsbeleid uitgewerkt, dit doen we samen met bewoners.
 • 1.000 laadpalenproject: De gemeente Tynaarlo neemt sinds 2019 deel aan het 1.000 laadpalen project dat tot doel heeft om 1.000 openbare laadpalen te realiseren in de provincie Groningen en provincie Drenthe. De concessie loopt tot juni 2022. Per 1 maart 2022 zijn ca. 30 laadpalen in de gemeente operationeel. Zowel op initiatief van de gemeente als op verzoek van inwoners zonder eigen oprit kan een laadpaal worden aangevraagd.
 • Pilot autodelen: De provincie zet een pilot autodelen op en gemeente Tynaarlo neemt daaraan deel. Het project start in het tweede kwartaal van 2022. De provincie wil 12 deelauto’s inzetten, waarvan er 3 in de gemeente Tynaarlo gepland staan.
 • Bijeenkomst Drenthe reist duurzaam: De gemeente Tynaarlo gaat voor ondernemers een bijeenkomst organiseren Drenthe Reist Duurzaam, ook vanwege het feit dat begin 2022 het Julianaplein er 13 weken uit ligt. Daarom proberen we werknemers op een andere manier dan in de auto te laten forenzen.

   
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting