Spring naar inhoud

Hernieuwbare energie

Totaalbeeld

 • De totale hoeveelheid hernieuwbare energie in de gemeente Tynaarlo bedraagt 295 TJ in 2020. Dit komt overeen met 11% van het totale energiegebruik in de gemeente Tynaarlo.*
 • Het grootste deel (232 TJ) betreft hernieuwbare elektriciteit en warmte opgewekt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het resterende deel betreft biobrandstoffen die weliswaar in Tynaarlo worden gebruikt, maar elders zijn geproduceerd.
 • Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energiegebruik is in Tynaarlo vrijwel gelijk aan het landelijke aandeel hernieuwbare energie. 
 • Duurzame elektriciteit heeft het grootste aandeel in de hernieuwbare energiemix van de gemeente Tynaarlo (64%), gevolgd door hernieuwbare brandstoffen in de mobiliteit (21%) en duurzame warmte (14%).

* = Alleen voor mobiliteit zijn nog geen gegevens over 2020 beschikbaar. Om toch totaalcijfers te kunnen presenteren, is de aanname gehanteerd dat de hoeveelheid hernieuwbare energie in de mobiliteit in 2020 hetzelfde is als in 2019.

Duurzame elektriciteit

 • De hernieuwbare elektriciteit in Tynaarlo wordt volledig opgewekt door zonnepanelen. Er wordt op dit moment geen elektriciteit uit windmolens opgewekt in de gemeente. 
 • De hoeveelheid zonnestroom is in de laatste jaren fors gegroeid. Vooral in 2019 en 2020 is de hoeveelheid fors toegenomen door de realisatie van een groot drijvend zonnepark op de zandwinplas van Roelofs en een zonnepark op het middenterrein van Groningen Airport Eelde. Ook het aantal woningen met zonnepanelen is fors toegenomen de afgelopen jaren.
 • Figuur 7 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid zonnestroom in de periode 2010 t/m 2020. Figuur 8 toont de ontwikkeling van het percentage woningen met zonnepanelen in deze periode.

Figuur 7: Ontwikkeling hoeveelheid zonnestroom gemeente Tynaarlo

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Zonnestroom
2010 0
2011 1
2012 3
2013 6
2014 10
2015 14
2016 19
2017 25
2018 35
2019 100
2020 190

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Figuur 8: Ontwikkeling % woningen met zonnepanelen

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar % woningen met zonnepanelen Tynaarlo % woningen met zonnepanelen Nederland
2012 2,1 1,0
2013 4,3 2,0
2014 6,0 2,9
2015 8,1 4,1
2016 10,3 5,2
2017 14,7 6,9
2018 18,6 9,3
2019 24,7 12,3
2020 30,6 15,7

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Duurzame warmte

 • Verbranding van biomassa heeft een aandeel van 90% in de totale hoeveelheid hernieuwbare warmte in de gemeente Tynaarlo. Het gaat om biomassaketels bij bedrijven en verbranding van hout(skool) door huishoudens. 
 • WKO-systemen en warmtepompen zijn verantwoordelijk voor de resterende 10% van de totale hoeveelheid hernieuwbare warmte in de gemeente Tynaarlo.
 • De hoeveelheid hernieuwbare warmte door houtkachels is sinds 2010 fors afgenomen. Biomassaverbranding door bedrijven is in dezelfde periode wel gegroeid. Dit komt door de ingebruikname van een biomassaketel van 0,85 MW in Bunne in 2016 (bron: RVO). De rol van WKO-systemen en warmtepompen is tot op heden zeer beperkt. 
 • Figuur 9 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid hernieuwbare warmte in de periode 2010 t/m 2020.

Figuur 9: Ontwikkeling hoeveelheid hernieuwbare warmte gemeente Tynaarlo

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Biomassaverbranding huishoudens WKO-systemen en warmtepompen Biomassaverbranding bedrijven
2010 52 2 0
2011 46 2 0
2012 38 2 0
2013 31 2 0
2014 24 2 0
2015 18 3 0
2016 18 3 29
2017 18 4 24
2018 18 4 17
2019 18 5 20
2020 17 5 20

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Duurzame mobiliteit

 • De hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in de mobiliteit bedraagt 63 TJ% in 2019. Dit komt neer op 5,9% van het totale energiegebruik in de mobiliteit
 • De hoeveelheid hernieuwbare energie in de mobiliteit is in de periode 2010 t/m 2019 gegroeid met 41 TJ. Deze stijging komt met name door strengere Europese bijmengingsverplichtingen, waardoor het gebruik van biobrandstoffen is gegroeid. 
 • Figuur 10 toont de ontwikkeling van de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in de mobiliteit.

Figuur 10: Ontwikkeling aandeel hernieuwbare energiebronnen (mobiliteit)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Hernieuwbare energie in de mobiliteit
2010 22
2011 30
2012 30
2013 29
2014 34
2015 29
2016 23
2017 30
2018 50
2019 63

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting