Spring naar inhoud

CO2-monitor Tynaarlo

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Tynaarlo is uitgewerkt in het Programma duurzaamheid. De ambitie is om in 2030 een CO2-reductie van 49% en in 2050 een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990 te realiseren. Het programma is opgebouwd uit vijf pijlers en per pijler zijn doelstellingen voor 2030 geformuleerd. Met deze monitor maken we de voortgang op de ambitie en de doelen per pijler inzichtelijk. De monitor toont waar we nu staan, met welke projecten we werken aan de ambitie en doelen en wat de resterende opgave is.

Versie:
v6.2.21

Met iWink Report maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over iWink Report