Spring naar inhoud

Pijler 1: Hernieuwbare energie

Wat willen we bereiken?

Doelstelling(en):

In het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020-2030 is onderstaande doelstelling geformuleerd voor deze pijler. 

 • In 2030 wekken we in de gemeente Tynaarlo jaarlijks tussen 745 en 1.090 TJ aan hernieuwbare energie op. 

Waar staan we?

Opwek hernieuwbare energie

 • De opwek van hernieuwbare elektriciteit en warmte in de gemeente Tynaarlo bedraagt 232 TJ in 2020. Dit komt overeen met 15,3% van het totale elektriciteits- en warmteverbruik in de gemeente Tynaarlo in 2020.
 • In de laatste twee jaar is de opwek van hernieuwbare energie fors gestegen. Dit komt hoofdzakelijk door de toename van het aantal zonnepanelen in Tynaarlo. De hoeveelheid zonnestroom opgewekt in 2020 was een factor 5,4 groter dan de hoeveelheid zonnestroom opgewekt in 2018.
 • De hoeveelheid opgewekte hernieuwbare elektriciteit komt overeen met 45,5% van het elektriciteitsgebruik in de gemeente Tynaarlo. 
 • Het aandeel van hernieuwbare warmte in de totale warmtevraag is fors lager dan het aandeel van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsvraag. In 2020 had hernieuwbare warmte een aandeel van 3,8% in de totale warmtevraag. 
 • De gemeente Tynaarlo heeft in De Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe als ambitie geformuleerd dat jaarlijks 30 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit door zonnepanelen op land wordt opgewekt en 32 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit door grootschalige installaties (>15 kWp) op daken. Daarnaast heeft de gemeente Tynaarlo als doel dat in 2030 28 miljoen kWh hernieuwbare elektriciteit door kleinschalige installaties (<15 kWp) op daken wordt opgewekt.
 • Figuur 11 toont de historische ontwikkeling van de opwek van hernieuwbare energie en een prognose gebaseerd op de ambities voor zon op land en zon op daken.

Figuur 11: Ontwikkeling opwek hernieuwbare energie (elektriciteit + warmte)

Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:

Jaar Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare warmte Doelstelling
2010 0 54  
2011 1 48  
2012 3 39  
2013 6 33  
2014 10 26  
2015 14 20  
2016 19 50  
2017 25 45  
2018 35 38  
2019 100 42  
2020 190 42  
Prognose 324 42  
2030     745

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat

Lopende en geplande projecten

 • Bijdrage aan Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe: De gemeente Tynaarlo heeft samen met de andere Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, waterschappen en diverse andere stakeholders de ambitie geformuleerd om 3,45 TWh elektriciteit op te wekken door grootschalige (minimaal 15 KWp) zonne-energie en windenergie in 2030. De gemeente Tynaarlo staat voor 0,062 TWh aan de lat, waarvan 0,03 TWh op land en het overige deel op (grote) daken. Voor alle daken - inclusief kleinschalige installaties (minder dan 15 KWp) - is de ambitie om jaarlijks 0,06 TWh elektriciteit uit zonnepanelen op te wekken.
 • Zonneroute A28: Vanuit het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) gaan we onderzoeken of we zonne-energie kunnen opwekken langs de A28.
 • Verkenning Vriezerbrug Zuid: Met dit project onderzoeken we de haalbaarheid en wenselijkheid van een viertal ontwikkelrichtingen (zonnevelden, bedrijventerrein, agrarisch gebied, energielandgoed) voor gemeentelijke gronden langs de A28 ter hoogte van Vriezerbrug-Zuid.
 • Zon op Agrarisch dak: In regionaal verband is door de gemeente Tynaarlo i.s.m. de provincie Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, gemeente Noordenveld, en LTO Noord het pilotproject ‘Gebiedsaanpak Zon op agrarisch Dak Drenthe’ ontwikkeld. Dit project heeft als doel om meer agrarische ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij het realiseren van zonnedaken.
 • Zon op bedrijfsdaken: De Provincie Drenthe heeft een plan opgesteld om ondernemers te stimuleren en te ondersteunen om zonnepanelen op hun bedrijfsdak(en) te plaatsen. De uitvoering is belegd bij het programma Ik Ben Drents Ondernemer. Er worden gesprekken gevoerd met zes bedrijven op bedrijventerrein Vriezerbrug.  
 • Zon op schooldaken: De provincie Drenthe heeft Stichting Schooldakrevolutie gevraagd om schoolbesturen te stimuleren en te ondersteunen om zonnepanelen op hun schooldak(en) te plaatsen. Stichting Schooldakrevolutie geeft schoolbesturen o.a. inzicht in de verduurzamingspotentie van hun schoolgebouwen, en begeleidt schoolbesturen bij het traject voor het plaatsen van zonnepanelen tot aan de aanbesteding. De Menso Altingschool in Paterswolde doet mee aan dit traject om de haalbaarheid van zonnepanelen te onderzoeken. 
 • Zon op gemeentelijke gebouwen: In 2022 wordt en start gemaakt met PV-installaties op gemeentelijke gebouwen.
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting